Loading

Doç.Dr.

Mustafa ASLAN

Faculty of Communication

Radio Television and Cinema

Contact

Social Accounts

BİLDİRİLER
Türk Sinemasında Metaforik Anlatım Örneği: Çamur Filmi
MİLLİ SİNEMA BAĞLAMINDA MESUT UÇAKAN SİNEMASI
ONLİNE YAYIN PLATFORMALARI VE SİNEMA İZLEME DENEYİMİ: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sinemda Kadına Yönelik Şiddet: Madde 438 Filmi Analizi
A social media video sharing practice “TIKTOK” discussions
Korkudan Doğan Haz: Türk Sinemasında Korku Filmleri Üzerine Bir Değerlendirme
Korkudan Doğan Haz: Türk Sinemasında Korku Filmleri Üzerine Bir Değerlendirme
Üniversite Görünürlülüğünün Artırılması: Adnan Menderes Üniversitesi
Safranbolu Mümtazlar Mansion As Acinematical Venue: Sample Movie “120”
ÜNİVERSİTE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTIRILMASI: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Bir Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Sinema: İradenin Zaferi Filmi Örneği
ÜNİVERSİTE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTIRILMASI: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
DEMOKRASİNİN KESİNTİYE UĞRADIĞI OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE 4. GÜÇ OLARAK BASININ ROLÜ: ADÜ ÖĞRENCİLERİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Olağanüstü Dönemlerde Demokratik Yaşam: 15 Temmuz 2016 Sonrasında Temel Hak ve Hürriyetlerdeki Değişimlerin Yazılı Medyadaki Haberlere Yansımalarının Analizi
GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA KADIN VE ÇOCUK: ŞİDDET, TACİZ, TECAVÜZ, CİNAYET HABERLERİNİN MEDYA ETİĞİ AÇISINDAN TARTIŞILMASI
DEMOKRASİNİN KESİNTİYE UĞRADIĞI OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE 4. GÜÇ OLARAK BASININ ROLÜ: ADÜ ÖĞRENCİLERİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Fotoğrafta Savaş ve Şiddetin Soyut Sunumu: Simon Norfolk
ÇOCUĞUN SOSYALLEŞMESİNDE OYUN VE OYUNCAĞIN ÖNEMİ Aydın İli Özelinde Bir Değerlendirme
Çocuğun Sosyalleşmesinde Oyun Ve Oyuncağın Önemi Aydın İli Özelinde Bir Değerlendirme
Somut Olmayan Kültürel Mirasımız: Kıbrıs’taki Karagöz ve Kadın Figürler
Fotoğrafta Savaş ve Şiddetin Soyut Sunumu: Simon Norfolk
NATIONALIST DISCOURSE IN CINEMA AN ANALYSIS UPON RAMBO III AND VALLEY OF THE WOLWES PALESTINE FILM
Nationalist Discourse in Cinema an Analysis upon Rambo III and Valley of Wolves Palestine Film
İzolasyonlar Altında Sinema Yapmak
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Gelişiminde Japon Kültür ve Endüstrisinin Etkisi adlı Belgesel Projesi
CinEd 2.1 - Let's watch together
Sakarya Film Platosu ve Prodüksiyon Merkezi
Barış Yolu: Savaşın Sonrasındaki Bosna
”27 Mayıs 1960’tan 15 Temmuz 2016’ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü” Bilimsel Araştırma Projesinde Araştırmacı.
Çeşitli Mesleki Alanlarda Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Kullanıcı Deneyimi Farklılıklarının Göz Takip Teknolojisi ile Denetlenmesi
Aydın Basını Gazeteci Eğitim Çalıştayı
Aydın Yerel Basın Çalışanlarına Yönelik Olarak Düzenlenen Eğitim Çalıştayı
ÜNİVERSİTENİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTTIRILMASI
MAKALELER
Bir Yumuşak Güç Unsuru Olarak Hollywood Yapımlarında Doğulu Algısı ve Zero Dark Thirty Filmi Üzerine Eleştirel Söylem Analizi
Milliyetçiliğin İnşası ve Sinema: Fetih 1453 Filmi Örneği
Milliyetçi Filmlerde Kadın Karakterler
SİNEMADA KADIN: BAŞKA DİLDE AŞK FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
DÜNYA SİNEMASINDA ÖZEL EFEKT VE GÖRSEL EFEKT
Türk Sinemasında Öteki Karakter: Üçüncü Sayfa Filminde Ötekilik
Tarkovsky’nin “Ayna”sına Yansıyan Bellek: Bellek Türleri, Özellikleri ve Süreçleri Açısından “Ayna” Filminin Analizi
Nuri Bilge Ceylan Sinemasının Uluslararası Basındaki Eleştirileri Üzerine Bir Söylem Analizi: Bir Zamanlar Anadolu’da Örneği
OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE DEMOKRATİK YAŞAM
CHANGE OF THEORETICAL PAGE DESIGN TRAINING IN LOCALNEWSPAPERS A SAMPLE OF AYDIN LOCAL PRESS
Haber Toplama ve Yazma Tekniği Konusunda Alınan Eğitimin Haberlere Yansıması: Aydın Yerel Basını Özelinde Yapılan Çalışma
Gerçekçi Sinema Perspektifinden Nuri Bilge Ceylan’ın Koza Kasaba ve MayısSıkıntısı Filmlerinin İncelenmesi